آموزشی

واحد آموزش ایرانو صنعت، مسئولیت توسعه برنامه اموزشی آموزشی در راستای چشم انداز و اهداف شرکت و نیز مدیریت فعالیت های آموزشی را بر عهده دارد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزشی
فهرست